Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi
1. Tanımlar


 

Şirket: FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni


 

Şirket ve/veya Acente: TÜRSAB 13501 sicil numarasıyla faaliyet göstermekte olan Bilişim Turizm Şirket ve/veya Acente’sini,

Web Sitesi: FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan www.fumefly.com domaininde bulunan web sitesini

Kullanıcı(lar): Web Sitesi’ne çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)’i

Link(ler): Web Sitesi üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Web Sitesi'ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)’ı

İçerik(ler): Web Sitesi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler’i

Üye(ler): Web Sitesi’ne bilgilerini vererek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan gerçek kişiler’i

Destek Merkezi 0850 434 12 12 numaralı telefondan hizmet veren FUMEFLY Destek Merkezi’ni İfade eder.


 

2. Web Sitesi Kullanım Kuralları


 

Web sitesine erişiminizden veya web sitesini kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Web sitesine erişmekle veya web sitesini kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, web sitesine erişmeyebilir veya web sitesini kullanmayabilirsiniz ve bu şart ve hükümlerle bağlı olmaya rıza göstermeksizin bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurunuz. Şirket işbu sözleşmede her hangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler tadil sözleşme metninin sitede yayınlanmasıyla derhal yürürlük kazanır. Kullanıcı/Üyeler bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederler. Web sitesine devam eden erişim, veya devam eden web sitesini kullanımlar tadil sözleşme metinlerinin kesin olarak kabul edildiği anlamına gelecektir.


 

3. Ticari markalar, fikri mülkiyet, telif hakları


 

www.fumefly.com sitesinin ve tüm hakları münhasıran “FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”ne aittir.


 

Web sitesinde yer alan her türlü bilgi ve içerik; web sitesinin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz. Kullanılan yazılım ve web sitesi üzerinde bulunan kodlar dahil olmak üzere bu sitedeki hiçbir içerik her ne şart ve koşul atında ve her ne sebeple olursa olsun FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nden yazılı izin alınmaksızın değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilişim cihazına (bilgisayar, tablet, telefon, hard disk vb.) yüklenemez, postalanamaz, herhangi bir vasıta ile iletilemez yada dağıtılamaz.


 

4. Kullanım koşulları ve hizmet sözleşmesinin değiştirilmesi

Şirket, işbu web sitesi ve web sitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, web sitesini kullanma koşulları, hizmet sözleşmesi ve bu metinlerin alt metinleri ile eklerini ve ayrıca web sitesinde sunulan sair diğer bilgileri önceden bir ihtar da bulunmaksızın değiştirme, Web sitesini yeniden organize etme ve web sitesinin yayınını durdurma hakkını saklı tutar.


 

Ayrıca, web sitesi ve sahibi şirket site içeriğindeki içerik ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, web sitesinin her uzantısı ve sayfasında her türlü değişikliği ve yenilemeyi her an gerçekleştirebilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı web sitesi, Şirket ve/veya Acente ve sahibi bulunan şirkete sorumluluk yüklenemez.


 

5. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair


 

www.fumefly.com sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (hyperlink) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde www.fumefly.com ya da Şirket ve/veya Acente ve şirketin hiçbir kontrolü olmadığı için, www.fumefly.com'un linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşa bilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca www.fumefly.com'un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.


 

6. Genel Koşullar


 

Web sitesinde sağlanan uçak rezervasyonları, tarifeli ve charter uçak bileti ve benzeri rezervasyon   ve   satış   işlemleri   için   sağlayıcı   olarak   FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve TURSAB: 13501 sicil numaralı Bilişim Turizm Acentesi hizmet vermektedir.


 

FUME  SEYAHAT  VE  TURİZM  ACENTESİ  SANAYİ  VE  TİCARET  LİMİTED  ŞİRKETİ sağladığı ve sunduğu bütün hizmetlerde 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’na, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve yürürlükteki sair diğer kanun ve yasal mevzuata uygun hareket etmektedir.


 

Kullanıcı/Üyelerin tamamı, web sitesini ve web sitesi üzerinde sağlanan her türlü içerik ve hizmeti yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üyelerin web sitesi dahilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki,  hukuki  ve  cezai  sorumlulukları  kendilerine  aittir.  İşbu  iş  ve  eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı web sitesinin, Acentenin ve/veya Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.


 

Kullanıcı/Üyeler, web sitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete  yol  açacak  faaliyetlerde  bulunmayacaklarını,  FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.


 

Kullanıcı/Üye, web sitesine girilen yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olduğunu, sisteme bilgileri girdikten sonra değişiklik yapılamayacağını, bununla ilgili bir zarar oluşması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.


 

Kullanıcı/Üye, site üzerinde aracılık edilerek sunulan hizmetlerde, Hava yolu firmaları ve diğer aracı kuruluşlar ile Kullanıcı/Üye arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Şirket'in sorumlu tutulamayacağını, tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.


 

Kullanıcı/Üye, Site üzerinde, havayolu firmaları ve/veya diğer aracı kurumlardan alınan içeriğin doğru, eksiksiz veya kesintisiz olacağı hakkında Şirket tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, ayrıca, internet alt yapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu, iletişim aksaklığı gibi durumlarda yaşanan zararlardan Şirket'in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

Kullanıcı/Üye, Şirket'in hava yolu firmaları ve/veya aracı kurumlardan alınarak Web Sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterdiğini ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı Şirket'in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

Kullanıcı/Üye, Web Sitesi bulunan ürünlerin ilgili hava yolu firmaları ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olduğunu, Web Sitesi’ndeki içerikler ile ilgili kural ve şartlar ile hava yolu ve/veya aracı kurumlar arasında farklılık olması durumunda havayolu ve/veya aracı kurumların kural ve koşullarının geçerli olduğunu kabul eder.


 

Şirket, web sitesi üzerinde sunduğu hizmetlerde Kullanıcı/Üye ile havayolu firmaları arasında aracı konumdadır. Kullanıcı/Üye, Şirket'in Site üzerinde aracılık ettiği hizmetlerde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.


 

Kullanıcı/Üyenin, aradıkları destinasyonlarda uçuş bulunamadığı takdirde web sitesi tarafından ek bir hizmet olarak Kullanıcı/Üyenin planladığı varış noktasına yakın lokasyondaki havalimanları için öneri sunulabileceğini kabul eder. Sunulan havalimanlarının varış noktasına farklı mesafede olması sebebiyle doğacak ilave transfer masraflarından veya önerilen seçenekler hakkındaki bilgilendirmenin Kullanıcı tarafından yanlış anlaşılmış olmasından sebep doğacak zararlardan dolayı Şirket, Şirket ve/veya Acente veya web sitesi sorumlu tutulamaz.


 

Kullanıcı/Üye, Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmetin satış işlemi gerçekleşirken adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını, TC. Vatandaşları için T.C Kimlik Numarası, Yabancı Ülke Vatandaşları için Pasaport numarasını belirtmelidir. Kullanıcı/Üye, bu bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle Şirket'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Şirket, Kullanıcı/Üyeye temin edilen ürün veya hizmete ilişkin bilgi vermek amacıyla Kullanıcı/Üyenin işlem sırasında girdiği iletişim detaylarına elektronik ileti gönderecektir.


 

Web sitesi üzerinden yapılacak tüm satın alma işlemlerinde ödemeler, kredi veya banka kartı ile gerçekleşecektir. Kullanıcı/Üye, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, Secure 3D sistemi üyesi olması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Secure 3D sistemi kart sahibini, banka veya kredi kartının 3. Kişiler tarafından izinsiz kullanımını engelleyen ve olası risklere karşı güvence altına alan bir sistemdir. Site üzerinden Secure 3D sistemi ile yapılan satın alımlardan, Kullanıcı/Üye tek sorumluluğun kendisinde olduğunu, Secure 3D sistemi ile gerçekleşen ödemeleri için harcama itirazında bulunamayacaklarını, bulunsalar dahi Secure 3D tam doğrulama sistemi ile işlemler gerçekleştiğinden itirazlarının geçerli olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

FUME  SEYAHAT  VE  TURİZM  ACENTESİ  SANAYİ  VE  TİCARET  LİMİTED  ŞİRKETİ’i

www.fumefly.com web adresi üzerinden ürün ve/veya hizmet satışı gerçekleştirirken AKBANK Sanal POS ödeme çözümünü kullanmaktadır. Kullanıcı/Üyelerin banka kartı / kredi kartı bilgileri, Şirket tarafından hiçbir şekilde kaydedilmemektedir ve saklanmamaktadır. Banka / kredi kartı bilgileri, satın alma işlemi sırasında sadece banka veya ödeme kuruluşu tarafından kullanılmaktadır.


 

Site üzerinde yapılan bir rezervasyon veya satın alınan hizmet, bir başkası adına devredilemez ve isim değişikliği yapılamaz.


 

Kullanıcı/Üye, Site üzerinden alınan hizmetler için ücret iadesi söz konusu olan durumlarda, hizmet sağlayıcının koşul ve şartlarına uygun olarak, ücret iadelerinin belirleneceğini ve söz konusu belirlenen ücret iadelerinin, satın alma esnasında kullanılan kredi veya banka kartına, ayrıca talep edilirse, IBAN numarasını bildirmek kaydı ile banka hesap numarasına yapılacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

Web sitesi üzerinden satın alınan yurt dışı seyahat ve konaklamalarında yolcuların pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs seyahatlerinde ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları, reşit olmayan çocukların ebeveynlerinden biri ile seyahat yapması durumunda ise diğer ebeveynin noterden düzenlenmiş muvafakat nameyi vermiş olması gerekmektedir.


 

Kullanıcı/Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasın dan veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.


 

Kullanıcı/Üye, Web Sitesi ve / veya Destek Merkezi aracılığı ile satın aldığı hizmetlerin tamamı için, Havayolu firma koşul ve şartlarına (iptal/iade ve değişiklik) bağlı olduğunu, Havayolu firmasının, bu koşul ve şartlarında değişiklik yapması halinde, güncel bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için, her Havayolu firmasının farklı uygulamaları ve ücret cezası uygulamaları olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder.


 

7. ÜYELİK KOŞULLARI


 

"Üyelik statüsünün kazanılması için, "Üye" olmak isteyen kişi www.fumefly.com web sitesinde bulunan Üyelik Formu'nu doldurup, www.fumefly.com Kullanım Koşulları'nı onayladığını, üyelik formunda şirketçe talep edilen bilgileri kendisine ait ve gerçek bilgilerle doldurduğunu ve üye olmak isteyen gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

“Üyelik” başvurusu "Şirket" tarafından değerlendirilir, onaylanır ya da gerekçe gösterilmek şartıyla onaylanmayabilir. Var olan “üyelik” yine şirketin inisiyatifiyle ve gerekçe gösterilmek suretiyle askıya alınabilir, dondurulabilir ya da kapatılabilir. Kullanıcı/Üyeler bu hususlarda web sitesi ve sahibi bulunan Şirket ve/veya Acente ve şirketin tam yetki sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.


 

Kullanıcı/Üye, şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini başkasına vermemeyi, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, şifrelerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde Şirket'in oluşabilecek zararlardan sorumlu olmadığını, kullanıcı adı ve şifrenin kötüye kullanılması ve/veya başkası tarafından kullanılması halinde üyelikten doğan tüm haklarını kaybedeceğini, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımlarının geri alınacağını, her türlü tedbirin uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

Üye, ayrıca Şirket tarafından sağlanan hak ve imkanlardan yalnızca üyeliğin devamı süresince faydalanabileceğini, üyeliğinin sona ermesi ya da sona erdirilmesi hallerinde ise üyelikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkisi bulunan her türlü hak ve kazanımdan yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

Kullanıcı/Üye, web sitesine doğrudan ve/veya dolaylı yolla vermiş bulunduğu iletişim bilgilerinin (Mobil telefon, e-posta adresi vs.) Şirket tarafından, Şirket'in sağlayacağı diğer ürünler ve sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme e-postaları ya da Web Sitesi'ndeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

Şirket, Kullanım Koşulları'nın Üye tarafından ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üyenin Web Sitesi'ne erişimini engelleyebilir ve üyelikten çıkarabilir. Üye, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Şirket ve/veya Acente‘ye karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Şirket ve/veya Acente‘nin, ilgili Üyeye ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.


 

8. HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

8.1 Uçak Bileti
8.1.1 Rezervasyon ve Biletleme Genel Kuralları


 

Web sitesinde yapılacak rezervasyonlarda bir defada en fazla 7 yolcu için rezervasyon yapma imkanı bulunmaktadır. Site'de, iç hat uçuşlarında tek başına çocuk rezervasyonu yapılamamaktadır. Mutlaka bir yetişkin ile beraber rezervasyon yapılabilir.


 

Sitede, Havayolu ve uçuş/fiyat sınıfına bağlı olarak opsiyonlu rezervasyon yapabilir. Her Havayolu Şirketinin biletleme opsiyonu ekranda rezervasyonunuzun altında belirecektir. Bu opsiyonun takibi Kullanıcı/Üye'ye aittir. Opsiyonlu rezervasyonlarınızı satın almak için opsiyon tarih/saatinden önce sistem üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

 

Opsiyonlu rezervasyonlarınız için uygulanan opsiyon süreleri, Havayolu şirketleri tarafından değiştirilebilir. Havayolu'nun Şirket'e bu bilgiyi iletmesi halinde Şirket tarafından rezervasyon kaydında girilen e-posta ve/veya cep telefon numarasına bildirim yapılır. Opsiyon süresi içerisinde biletin düzenlenmemesinden Şirket'in sorumluluğu bulunmamaktadır. Bildirilen opsiyon süresi içinde biletin düzenlenmemesinden tamamıyla Kullanıcı/Üye sorumludur.


 

Web sitesi üzerinden, bilet alımı yapıldıktan sonra, rezervasyon ve parkur değişikliğinin, web sitesi üzerinden yapılması mümkün değildir. Sadece, opsiyonlu rezervasyonlarınızı sistemden iptal edebilirsiniz. Rezervasyon ve parkur değişikliği yapmak istiyorsanız, Destek Merkezine ulaşmanız gerekmektedir.

İndirimli bilet (Engelli, Gazi, İşçi, Refakatçi, Aile vb.)  alımlarında  kimlik  ibraz  edilmesi zorunlu olduğundan işlemler sadece Destek Merkezi ile yapılmakta olup, Site üzerinde indirimli bilet satılmamaktadır. İndirim oranı havayoluna göre değişiklik göstermektedir.


 

Kullanıcı/Üye, havayollarının uyguladığı yolcu indirimlerine ilişkin gerekli belgeleri Şirket'e göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, aksi takdirde Şirket'in belgesi bulunmayan indirimli biletleri iptal etme hakkını saklı tutmak ile birlikte, belge olmaksızın kurallara aykırı indirimli rezervasyon ile biletleme yapılmasından dolayı, havayolu ve/veya diğer ilgili kurumlardan gelebilecek her türlü ceza, tazminat vb. yaptırım bedellerini Şirket'e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

Web Sitesi'nden yapılan rezervasyonlarda iç veya dış hat, uzak, orta veya yakın mesafelere göre Havayollarının belirlemiş olduğu bagaj hakları esastır. Site veya Destek Merkezimiz aracılığıyla satın alınan uçak biletleri üzerinde görüntülenecek bagaj hakkınızı geçmeniz halinde ilgili havayolu Kg ve/veya adet başına ücret talep etmek hakkına sahip olacaktır. Bazı Havayolları müzik, spor, kişisel yaşam araçları vb. aletleri yanınızda taşımak istediğinizde ayrı ücret talep edeceklerdir.


 

Sağlık sebebiyle Havalimanı içinde veya uçak içine kadar tekerlekli sandalye ihtiyacında, ek koltuk, bebek yatağı (Baby Basket) veya özel yolculuk organizasyonları için ayrıca veya ek ücret talep edebilirler. Lütfen tüm bu gereksinimlerinizde Destek Merkezimizden yardım alınız. 0 ile 2 yaşından gün almamış çocuk yolcular; yalnız başlarına seyahat edemezler. Ebeveyn / yetkili kılınan kişi ile veya refakat kabin memuru beraberinde seyahat edebilirler. Refakat kabin memuru verilmesi halinde, çocuk ücreti uygulanır, kabin memuru için OW (Tek Yön) ücret havayolunca tahsil edilir.


 

Seyahatin başladığı gün 7 yaşını doldurmuş ancak 12.yaşından gün almamış, 07 – 11 yaş aralığındaki çocuk yolcular (ebeveynleri ve/veya kanuni temsilcileri tarafından yalnız seyahat etmesine izin verilmesi halinde), talep halinde refakatçi kabin memuru hizmetinden yararlanır. Bu yolculara çocuk indirimi uygulanır. Check-in ve/veya gümrük işlemleri vb. konularda yardımcı olamayacak kadar yetersiz olan yolcuya havayolu tarafından gerek görüldüğü takdirde ücreti mukabilinde kabin memuru tahsis edilir. Refakatçi yolcu statüsü havayollarına göre değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgilere ilgili havayollarının web sitelerinden erişebilirsiniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda havayolu kuralları geçerlidir.

 

8.1.2 Tarifeli Uçuşlar


 

Lütfen bilet ücretlerinin dışında bu ücrete bağlı ek şartların olduğuna özellikle dikkat ediniz. Bazı biletler değişikliğe ve/veya iadeye uygun değildir.


 

Havayolları, bagaj, havalimanı biniş işlemi (check-in), tercih edilen koltuk seçimi, uçak içi eğlence ve haberleşme sistemleri, tekerlekli sandalye hizmeti, yiyecek, içecek ve atıştırmalarını ayrıca ücretlendirebilir. Bu tür ek hizmetler uçak biletine dahil olmayabilir, böyle bir durumda ek ücretler havayoluna doğrudan ödenmek zorundadır. Şirketimiz doğabilecek bu tür ek maliyetlerden sorumlu değildir.


 

Önerilen azami uçuş öncesi havalimanında bulunma saati; Uluslararası uçuşlar için 180 dakika (3 Saat) kalkış öncesi ve iç hat uçuşları için 120 dakika (2 Saat) olarak belirlenmiştir. Bazı havayolları dönüş uçuşunu 72 saat önce teyit edilmesini isteyebilir. Havayoluna, Kullanıcı/Üye tarafından doğrudan bildirilmeyen teyitler uçuşun iptal edilmesine neden olabilmektedir.


 

Biletin üzerinde belirlenen uçuş güzergâhı sırasıyla kullanılmalıdır. Atlanan veya gerçekleşmeyen uçuşlara ait devam veya dönüşler bileti tamamen geçersiz kılabilir. İşbu hallerden şirketin, Şirket ve/veya Acentenin ya da web sitesinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, Şirket ve/veya Acente veya web sitesi bu haller ve özel durumlar hakkında ayrıca bilgilendirme yapma yükümlülüğü altında değildir.


 

Doğrudan yapılan uçuş (Non-Stop) olarak tanımlı bir uçuştur. Yolculuk sırasında uçak değiştirilmesine gerek olmayacağını belirtir. Bazı durumlarda yapılan duraklama, yakıt almak amaçlı olup, doğrudan uçuş yapacak yolcular, genel olarak indirilmez. Ancak Kullanıcı/Üye herhangi bir nedenle yolcuların indirilmesi veya başka bir uçağa aktarılma yapılması durumunda doğabilecek gecikmelerden ve zararlardan Şirket'in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

Havayolları gidiş ve/veya dönüş uçuşunda hamilelik süresi 28 hafta ve daha fazla olan bayan yolcuları taşımayı reddedebilir. Kullanıcı/Üye, gerekli olduğu durumlarda bu bilgiyi teyit etmesi gerekir. Bebek yolcunun seyahat edebilmesi için 2 yaşından gün almamış olması gerekir.


 

Bazı  durumlarda  daha  uygun,  hesaplı,  özel  ücretlerden  yararlanmak  amacı  ile  İç  Hat uçuşlarında gidiş ve dönüş uçuşları için farklı havayollarından oluşan kombinasyonlar oluşturmak için iki tek yön bilet düzenlenir. Bu iki ayrı rezervasyon kaydı olacağı anlamına gelir. (bir giden uçuş, diğeri dönüş uçuş için) Her iki rezervasyonun ayrı ayrı, kendi kuralları olacağı unutulmamalıdır. Bu aynı zamanda gidiş uçuşunun kullanılmaması durumunda dönüş uçuşunu etkilemeyeceği (veya tersi) anlamına gelir. Bir rezervasyonun değiştirilmesi veya iptal edilmesi başka bir uçuş rezervasyonunu etkilemez ve mevcut uçuşun kuralları geçerliliğini korur.


 

Web Sitesi'nde gösterilen hareket saatleri, ilgili kuruluşların resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, bu saat ve tarihlerde Hava Yolu firmaları tarafından değişiklik yapılabilir. Bu durumda, havayolu firmasının Şirkete bildirim yapması halinde, Şirket, ilgili rezervasyona ait Kullanıcı/Üye tarafından rezervasyon esnasında kayıt ettiği cep telefon numarasına ve/veya e-mail adresine bu değişiklik bilgilerini iletir. Gönderilen bildirimlerin, (sms ve e-postanın) iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Kullanıcı/Üye, Sitede ve/veya Destek Merkezine rezervasyon kaydında bildirilmesi zorunlu olan, e-mail adres ve cep telefon numarasının doğruluğundan sorumludur.

 

Şirket, Şirket ve/veya Acente veya web sitesi, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden münferiden ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken sorumlu tutulamaz.


8.1.3 İptal - İade ve Değişiklik Şartları


 

Web Sitemiz üzerinden yapılan iç ve dış hat uçuşlarını içeren rezervasyonlara ilişkin iptal ve iade işlemlerinin rezervasyon aşamasında veya biletlendikten sonra, Kullanıcı/Üye tarafından Destek Merkezimiz vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.


 

Havayolları bilet iptallerinde, uçuş sınıfı ve fiyat seviyesine bağlı olarak kurallar işletir. Promosyon biletlerde değişiklik, iptal ve iade yapılamaz.


 

İptal-iade-değişiklik   işlemlerin   doğrudan   bilet   alınan   havayolu   üzerinden   yapılması durumunda uçuşla ilgili tüm işlemlerin, değişikliğin yaptırıldığı ve biletin satın alındığı havayolu üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda Şirket ve Site'nin, bilgilendirmeye ilişkin elektronik posta ve SMS'lerinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


 

Web Sitesi'nden yapılan ödemelerde, iadesi mümkün olan biletlerin iade işlemlerinde, bilet satın alımında puan ile ödeme yapılmışsa önce üyeliğe puan iadesi, sonra kredi kartına iade yapılır. Kredi kartına yapılan iadeler sadece bilet satın alma işlemlerinde kullanılan kredi kartına yapılır. Ödemede kullanılan kredi kartının son kullanma tarihinin geçmiş olması ya da iptal edilmiş olması durumunda:


 

• Eğer kart sahibi aynı bankaya ait başka bir kart kullanıyorsa kart sahibinin hesabına iade yapılır.

• Eğer kart sahibi banka ile çalışmayı bırakmış ise, bankadan almış olduğu resmi yazı ile Destek Merkezi'mize başvurabilir.


 

İptal/iade ve değişiklik işlemleri için işlem ücreti alınacaktır. İptal/İade işlemlerinde, biletleme esnasında tahsil edilen Servis Ücreti iade edilmeyecektir. Ayrıca Üyenin işlemden kazandığı her türlü puan, indirim vb. fayda geri alınacaktır.


 

Web Sitesi'nden yapılan tüm rezervasyonlar Havayolları sistemleri tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Rezervasyon kuralları gereği mükerrer olduğu tespit edilen rezervasyonlardan sadece bir tanesi geçerli olacak, bunun dışındaki tüm kayıtlarınız haber verilmeksizin iptal edilecektir.


 

8.1.4 Ücretler


 

Web Sitesi üzerinden yapacağınız her uçuş rezervasyonu, net uçuş tutarı, vergiler ve servis ücretinden oluşmaktadır. Hava yolu firmaları uygulamakta olduğu ücretleri, haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Ücretler günlük döviz kuruna göre fiyatlandırılır. Ücretin tamamının ödenmesi tamamlanana kadar Şirket oluşabilecek kur farklılıklarını Kullanıcı/Üyeye yansıtma hakkına sahip olup; Kullanıcı/Üye de oluşabilecek bu gibi farklılıkları talep edilmesi halinde ödemekle yükümlüdür. Bunun gibi rezervasyon opsiyon süresi içerisinde, satın alma işlemini gerçekleştirinceye kadar oluşabilecek fiyat artışları ve devletçe vergi oranlarında yapılacak yeni uygulamalar vb. nedenlerden dolayı Şirket'in dışındaki nedenlerle oluşabilecek fiyat farklarından Şirket sorumlu değildir.

 

Satın alma adımına geçmeden önce Biletin İptal & İade edilir ve/veya edilmez özelliğine dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu husus tamamen Kullanıcı/Üyenin sorumluluğundadır.


 

Promosyon olmayan ve uçuş saatine 12 saatten daha az süre kalan uçuşlara ait iptal ve değişiklik işlemlerinde, her Havayolu şirketinin kendi bünyesinde ayrı ayrı belirlemiş olduğu ceza uygulamalarına ait ücret oranları yansıtılmaktadır.


9. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hükümler


 

Şirket, web sitesi ve diğer yollarla elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı kapsamında toplamakta, saklamakta ve işlemektedir. Şirket kendisine aktarılan verilerin mümkün mertebede güvenliğini sağlar. Web sitesinde faydalanılan hizmetlerin süreçlerine göre işlenen veriler hakkında ayrıntılı bilgiye ”Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile erişilebilir. Ancak başta şifre ve hesap güvenliği olmak üzere kullanıcı tarafından korunması gereken gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması sonucu meydana gelebilecek veri ihlallerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlallerden dolayı şirket her ne koşul ve şart altında ve her ne sebeple olursa olsun sorumlu tutulamaz. Kullanıcı/Üye bu konuda gerekli özeni göstermeyi kabul beyan ve taahhüt eder.


10. Mücbir Sebep


 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve "Gizlilik Politikası” ile bu metinlerin alt metinleri ve eklerinde belirtilen hususları. geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir.


 

Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


 

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla; doğal afet, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Şirket’in gerekli bilgi ve bilişim güvenliği önlemleri almasına karşın web sitesine ve sistemlerine yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.


 

11. Diğer Hükümler


 

İşbu Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi’nin farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe versiyon olacaktır.


 

Kullanıcı/Üye işbu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi'ni kabul etmekle "Gizlilik Sözleşmesi"ni, "Kişisel   Verilerin   Korunması   ve   İşlenmesi   Hakkında  Aydınlatma   Metni"ni   ve   "Çerez Politikası"nı okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.


 

Şirket'in aracılık ederek, web sitesi üzerinden sunduğu hizmetlere, ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, Kullanıcı/Üyenin toplam rezervasyon tutarı ile sınırlı olacaktır.

 

İşbu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.


 

İşbu   Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi, Türk hukukuna tabi olup, taraflar arasında doğabilecek  ihtilaflarda  ve  her  türlü  hukuki  işlemde  Sivas  Merkez  Mahkemeleri  ve  İcra Daireleri yetkilidir. Taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları saklıdır.


 

Kullanıcı/Üye, işbu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi'nin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

EK-1


 

İNTERNET ORTAMINDA UÇAK BİLETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ)


 

1-    TARAFLAR


Bir taraftan Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. Maqam Office No:2/102 Merkez/Sivas adresinde   faaliyet   gösteren   FUME   SEYAHAT  VE  TURİZM  ACENTESİ   SANAYİ   VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır ve  TÜRSAB 13501 sicil numarasıyla faaliyet göstermekte olan Bilişim Turizm Şirket ve/veya Acente’si bundan sonra “Şirket ve/veya Acente” olarak anılacaktır, diğer taraftan www.fumefly.com domaininde yerleşik bulunan internet sitesine, bundan sonra “web sitesi” olarak adlandırılacaktır girerek tarifeli/tarifesiz “charter” uçak bileti satın alan “Kullanıcı/Üye" arasında akdedilmiştir.


 

“Kullanıcı/Üye” satın alma işlemleri sırasında "okudum ve anladım" butonuna tıklamak suretiyle işbu sözleşmeyi imzaladığını ve işbu sözleşmede belirtilen koşul ve şartları kabul ettiğini, beyan ve taahhüt eder.


 

2- TANIMLAR


 

Şirket:  FUME  SEYAHAT  VE  TURİZM  ACENTESİ  SANAYİ  VE  TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ’ni

Şirket ve/veya Acente: TÜRSAB 13501 sicil numarasıyla faaliyet göstermekte olan Bilişim Turizm Şirket ve/veya Acente’sini,

Web Sitesi: FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   tarafından   belirlenen   çerçeve   içerisinde   çeşitli   hizmetlerin   ve   içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan www.fumefly.com domaininde bulunan web sitesini

Kullanıcı(lar): Web Sitesi’ne çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)’i

Link(ler): Web Sitesi üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Web Sitesi'ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)’ı

İçerik(ler):  Web  Sitesi  ve/veya  herhangi  bir  web  sitesinden  yayınlanan  veya  erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler’i

Üye(ler): Web Sitesi’ne bilgilerini vererek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan gerçek kişiler’i

Tarifeli sefer; hava yolu şirketlerinin çok önceden planlayarak aynı rota, aynı gün ve saatlerde sürekli olarak yaptıkları uçuşları,

Tarifesiz sefer; Süreklilik arz etmeyen, ihtiyaca göre belirlenebilen, saati ve günü değiştirilebilen uçuşları İfade eder.

 

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU


 

FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ mülkiyeti kendisine ait olan www.fumefly.com internet sitesi üzerinden tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak biletlerini satmaktadır. İşbu   sözleşmenin konusu, Müşterinin www.fumefly.com isimli internet sitesinden satın aldığı uçak biletlerine ilişkin koşul ve şartları belirlemektir.


 

Şirket ve/veya Şirket ve/veya Acente, Kullanıcı/Üye ile havayolu firmaları arasında aracı kurum niteliğindedir. Her Havayolunun kendine ait kuralları bulunmaktadır. Buna göre; bilet ve rezervasyon iptalleri, bilet bedelinin iade edilip edilmemesi, kesintinin uygulanıp uygulanmaması, isim ve müşteri değişikliği, bagaj miktarı vb. gibi tüm hususlarda ilgili Havayolu’nun kuralları uygulanır. Şirket ve/veya Şirket ve/veya Acente’nin bu hususta hiçbir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket ve/veya Şirket ve/veya Acente sadece yukarıda sayılan talepleri ilgili Havayolu şirketine iletmekle yükümlüdür.


 

4- GENEL HÜKÜMLER


 

Kullanıcı/Üye, bilet satın alırken, tüm bilgilerini doğru ve eksiksiz girmelidir. Eksik ya da hatalı bilgi girişinden doğacak zarar ve mağduriyetlerden Şirket ya da Şirket ve/veya Acente sorumlu tutulamaz.


 

Kullanıcı/Üye, bilet satın almadan önce, seyahat edeceği ülkeler için vizenin gerekli olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu konudaki tüm sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/ Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmamasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.


 

Kullanıcı/Üye, bilet satın almadan önce gideceği yer ve/veya ülke için gerekli tüm izin ve belgeleri ve aynı zamanda yanında götüreceği reşit olmayan çocuklara ilişkin gerekli belgeleri (ör: muvafakat name) tedarik etmekle yükümlüdür. Kullanıcı/Üye, gideceği ülkeye bağlı olarak hangi evrakların gerekli olup olmadığını kendisi araştırmalıdır. Bu hususta doğacak mağduriyetlerden Şirket’in ve/veya Şirket ve/veya Acente’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı hususu Kullanıcı/Üye’ce kabul, beyan ve taahhüt edilir.


 

Havayolu şirketinin uçuş saatini veya gününü değiştirmesi halinde, bu değişiklikten doğabilecek mağduriyetten Şirket’in ve/veya Şirket ve/veya Acente’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Değişiklikler, Müşteri'nin mail adresine bildirilecektir.


 

Bilet rezervasyonu yapıldıktan sonra, Havayolu şirketinin fiyat artışına gitmesi halinde; Üye/Kullanıcı aradaki fiyat farkını Şirket ve/veya Acente'ye ödemekle yükümlüdür.


 

Yapılmış olan rezervasyonlarda isim değişikliği yapılması ve satın alınmış bir biletin bir başka isme devredilmesi ancak Havayolu şirketinin onay vermesi halinde mümkündür.


 

Havayolları, bagaj, havalimanı biniş işlemi (check-in), tercih edilen koltuk seçimi, uçak içi eğlence & haberleşme sistemleri, tekerlekli sandalye hizmeti, yiyecek ve içecek servisi gibi uçuşla ilgili yan/ek hizmetleri ayrıca ücretlendirebilir. Bu tür ek hizmetler uçak biletine dahil olmayabilir. Böyle bir durumda, ilgili ek hizmetlerden faydalanmak için gerekli ek

 

ücretler Kullanıcı/Üye tarafından havayoluna doğrudan ödenmek zorundadır. Şirket ve/ veya Acente doğabilecek bu tür ek maliyetlerden sorumlu değildir.


 

Müşteri, yurtdışı uçuşlarında, uçuştan en az 180 dakika önce kalkış havaalanında olmakla yükümlüdür. Geç kalmalardan ve bununla ilgili doğabilecek sair diğer yükümlülüklerden Şirket ve/veya Acente'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


 

Şirket ve/veya Acente, Kullanıcı/Üye ile hava yolu firmaları arasında aracı kurum niteliğindedir. Her Havayolunun kendine özgü kurallar vardır. Buna göre; bilet ve rezervasyon iptalleri, bilet bedelinin iade edilip edilmemesi, kesintinin uygulanıp uygulanmaması, isim ve müşteri değişikliği, bagaj miktarı vb. tüm hususlarda ilgili Havayolunun kuralları uygulanır. Şirket ve/veya Acente'nin bu hususta hiçbir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket ve/veya Acente sadece yukarıda sayılan talepleri ilgili Havayolu şirketine iletmekle yükümlüdür.


 

Şirket ve/veya Acente'nin bilet satış sayfasında oluşabilecek teknik arızalar, sistem arızaları ve hatalarından, internet iletişiminde oluşabilecek aksaklıklardan sorumluluğu bulunmamaktadır. Sistem hatası, vb. nedenlerle bilet satış bedelinin tamamının Müşteri'den tahsil edilemediği ve Müşteri tarafından bilet bedelinin tamamı ödenmediği takdirde Şirket ve/veya Acente Müşteri'den ayrıca onay alınmasına gerek olmaksızın bileti iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum gecikmeksizin Müşteri'ye en kısa sürede bildirilecektir.


 

Şirket ve/veya Acente’nin web sitesi üzerinden yapılan herhangi bir rezervasyon, onaylanıp ödemesi tamamen yapıldıktan ve Şirket ve/veya Acente tarafından onay gönderildikten sonra tamamlanmış sayılır. Şirket ve/veya Şirket ve/veya Acente her türlü değişiklik, ilave ve düzeltme hakkını saklı tutar.


 

Kullanıcı/Üye’nin uçuşunda kullanabileceği serbest bagaj taşıma hakkı, havayolu şirketleri tarafından belirlenmekte olup, rezervasyon sınıfı ve uçuş parkuruna göre değişebilmektedir.


 

5. İPTAL- VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER


 

Kullanıcı/Üyenin iptal, vazgeçme ve değişiklik talepleri Şirket ve/veya Acente tarafından ilgili Havayolu şirketine gecikmeksizin bildirilir ve Havayolunun vereceği cevaba göre Şirket ve/veya Acente işlemleri gerçekleştirir. Fiyat farkından, bilet iade tutarlarından Şirket ve/veya Acente'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sorumluluk tamamen ilgili Havayolu şirketine aittir. İlgili tutarların ödemesine ilişkin ifa borcu tamamen bileti alan Kullanıcı/Üyeye aittir. Şirket ve/veya Acente, sadece aracı bir kurum olup, Kullanıcı/Üyeye Havayolu şirketinin ileteceği cevabı bildirmekle yükümlüdür.


 

Havayolu şirketinin uçuş saati ve gününü değiştirmesi halinde; bu durumda Şirket ve/ veya Acente'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


 

Tek bir kişi için aynı tarih aralığında aynı havayolu için birden fazla rezervasyon yapılmasına işlem anında izin verilecek olup, daha sonra havayolları tarafından uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir. Bu sebeple, aynı kişi adına rezervasyonun birkaç kere yapılması halinde tüm rezervasyonlarınızın iptalinden Şirket ve/veya Acente sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Havayolu şirketinin bilet bedelinin ya da bir kısmının iadesine ilişkin onay vermesi halinde, bu bedelin Şirket ve/veya Acente'nin banka hesabına aktarılmasından sonra, Şirket ve/veya Acente en geç 15 gün içerisinde müşteriye iade işlemi gerçekleştirecektir.


 

Şirket ve/veya Acente'nin, havayolundan kaynaklanan sistem hataları, teknik problemler, Şirket ve/veya Acente sistemlerine havayolu tarafından eksik ya da hatalı yansıtılan fiyatlar vb. nedenlerle oluşabilecek durumlardan ve hatalı veya eksik yansıtılan fiyatlar nedeniyle veya hangi nedenle olursa olsun havayolu tarafından iptal edilen biletlerden dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


 

6. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE KULLANICI VE HİZMET SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ BAĞ


 

Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi’nin tamamlayıcı unsuru, eki ve ayrılmaz bir bütünüdür. Her türlü hukuki yorumlama bu yönde gerçekleştirilmelidir.


 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinde hüküm bulunmayan ve “Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi’nde açıkça düzenlenen diğer hallerde “Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri geçerlidir.


 

7. SÖZLEŞMEDE TADİL

 

Şirket işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi üzerinde herhangi bir ön bildirime ihtiyaç duymaksızın ve değiştirdikten sonra bildirim yapmaksızın tek taraflı olarak sözleşmenin bir kısmını ya da tümünü değiştirme, yeniden yazma ve kaldırma hakkına sahiptir.


 

8. UYGULANACAK HUKUK


 

İşbu  Mesafeli  Satış  Sözleşmesi,  Türk  hukukuna  tabi  olup,  taraflar  arasında  doğabilecek ihtilaflarda  ve  her  türlü  hukuki  işlemde  Sivas  Merkez  Mahkemeleri  ve  İcra  Daireleri yetkilidir. Taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları saklıdır.


 

Kullanıcı/Üye, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.


 

9. YÜRÜRLÜK


 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve/veya tadil metni, www.fumefly.com web sitesi üzerinde yayıma alınmakla yürürlüğe girer. Kullanıcı/Üyeler periyodik olarak sözleşmeyi kontrol etmeyi kabul beyan ve taahhüt ederler.