Kvkk Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninin (Aydınlatma Metni) amacı, FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ  (FUMEFLY)  tarafından  yönetilmekte  olan  www.fumefly.com  adresinde  (Web Sitesi olarak bahsedilebilir) yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen, kullanıcıların www.fumefly.com'u kullanımı ile ilgili olarak FUMEFLY tarafından toplanan veya kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin www.fumefly.com’a girdikleri ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak; kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmak ve bu suretle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.


 

FUMEFLY, işbu Aydınlatma Metnini her zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kendi hüküm ve tasarrufu altında www.fumefly.com web adresinde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler www.fumefly.com web adresinde yeni ya da tadil metnin yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı/ Üyeler www.fumefly.com'u ziyaret etmek ve/veya www.fumefly.com üzerinden işlem yapmak ile aydınlatma metnini okumuş ve rıza göstermiş sayılır.


 

Veri Sorumlusu


 

Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan aşağıda adres ve iletişim bilgileri detaylı olarak yer almakta olan FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.


 

Şirket Adresi: Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. Maqam Office No:2/102 Merkez/Sivas Telefon Numarası (Kurumsal): 0850 434 1212


 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
A. Web sitesi ziyaretiniz


 

Toplanan ve İşlenen Kişisel Verileriniz şunlardan ibarettir;


 

1. Web Sitesi Trafik Bilgileri (IP Adresi, Bağlantı zamanı, Ziyaret Edilen sayfa)

2. Çerez Bilgileri


 

Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, KVKK Md.5/2a'ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan  Yayınların  Düzenlenmesi  ve  Bu  Yayınlar  Yoluyla  İşlenen  Suçlarla  Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesinde düzenlenmiş bulunan yer sağlayıcının sorumluluğu ile ilgili hükümlerin yüklediği kanuni gereklilikleri yerine getirmek hukuki sebebine dayanılarak ve faaliyetlerimizin kanunlara ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi takibinin sağlanması ve kayıtlarının oluşturulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

Çerez Bilgileriniz, KVKK Md.5/2f’deki hukuki sebebe dayanılarak pazarlama ve analiz çalışmalarımızın yürütülmesi, kampanya ve promosyon süreçlerimizin yürütülmesi ve reklam süreçlerinin tamamlanması amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

B. Uçak Bileti Arama/ Satın Alma/ İptal ve İade Süreçleriniz


 

Uçak bileti arama işlemi yaparken kanunen “Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı” sıfatı ile “İlgili   Kişi”   olarak   tanımlanırsınız.   Bu   süreçte   toplanan   ve   işlenen   kişisel   verileriniz şunlardan ibarettir;


 

1. Uçak bileti arama işleminiz sırasında girdiğiniz bilgiler, Seyahat bilgileriniz (gidiş ve/ veya gidiş-dönüş tarihleriniz, uçuş sınıfı tercihiniz, aktarmalı/aktarmasız uçuş seçiminiz), kalkış ve varış destinasyonu bilgileriniz, bagaj seçiminiz ve benzeri seyahatle ilgili sair diğer seçimleriniz

2. İletişim bilgileriniz (Ticari elektronik ileti onayı vermeniz halinde e-posta adresiniz)

3. Seçilen Uçuş ile ilgili olarak seyahat bilgileriniz


 

Uçak bileti arama işleminiz sırasında girdiğiniz bilgiler KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle ve Kullanım sözleşmesi ile Uçak bileti satış sözleşmesinin kurulması için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak, hizmet ve satış süreçlerimizin tam ve eksiksiz yürütülmesini temin etmek, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, saklama ve arşiv hizmetlerimizin işleyişini sağlamak ve iletişim hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

İletişim  bilgileriniz  ve  seçilen  uçuş  ile  ilgili  olarak  seyahat  bilgileriniz  KVKK  Md.5/1’e istinaden açık rızanız bulunması sebebiyle saklama ve arşiv hizmetlerimizin işleyişini sağlamak, pazarlama ve analiz çalışmalarımızın yürütülmesi, kampanya ve promosyon süreçlerimizin yürütülmesi ve reklam süreçlerini yürütmek ve iletişim faaliyetlerimizin kusursuz işleyişini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Uçak bileti sorgulama işlemlerinize istinaden tarayıcınızın tuttuğu, sakladığı ve/veya işleyeceği   veriler   FUME   SEYAHAT   VE   TURİZM  ACENTESİ   SANAYİ   VE   TİCARET

LİMİTED  ŞİRKETİ  ve  işletmekte  olduğu  www.fumefly.com'un  kontrolü  dışındadır.  Bu verilerle ilgili olarak şirketimiz ve yürütmekte olduğu web hizmetleri sorumlu tutulamaz.


 

Uçak bileti satın alma işlemi gerçekleştirirken kanunen “Ürün veya Hizmet Alan Kişi” sıfatı ile  kanun  tarafından  “İlgili  Kişi”  olarak  tanımlanırsınız.  Bu  süreçte  toplanan  ve  işlenen kişisel verileriniz şunlardan ibarettir:


 

1. İşlem  güvenliğine  ilişkin  ziyaret  bilgileriniz.  (IP  adresi,  bağlantı  zamanı,  bağlantı  bitiş zamanı, kullanılan IP protokolü, aktarılan veri miktarı, ziyaret edilen sayfa ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlem güvenliğine ilişkin sair diğer bilgiler)

2. Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No, Yabancı Kimlik No, doğum tarihi, cinsiyet ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kimlik bilgileriniz)

3. Seyahat Bilgileriniz (Rezervasyon “PNR” kodunuz, gidiş ve/veya dönüş tarihi, aktarmalı/aktarmasız uçuş, uçuş sınıfı, kalkış ve varış havalimanı, havayolu firması ve seyahatle ilgili sair diğer bilgiler)

4. Ödeme Bilgileriniz (Kredi kartı bilgileri, fiyatlar, ücret, vergi dairesi, vergi numarası, vergi, kredi kart Numarası, kredi kartı son Kullanım tarihi, kredi kartı güvenlik numarası)

 

5. Adres Bilgileriniz (Adres, Posta Kodu)

6. İletişim Bilgileriniz (Telefon numarası, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta)


 

İşlem  güvenliğine  ilişkin  ziyaret  bilgileriniz,  KVKK      Md.5/2a’ya  istinaden  5651  Sayılı İnternet  Ortamında  Yapılan  Yayınların  Düzenlenmesi  ve  Bu  Yayınlar  Yoluyla  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'undaki Internet Kanunu’nun 4. Ve 7/2. maddeleri başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle mevzuatın yüklediği kanuni gereklilikleri yerine getirmek hukuki sebebine dayanılarak ve faaliyetlerimizin kanunlara ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi takibinin sağlanması ve kayıtlarının oluşturulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Kimlik bilgileriniz KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Uçak Bileti Satış sözleşmelerine istinaden ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması ve saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik Bilgileriniz yine KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda Kredi kartı bilgilerini yetkili tedarikçilerimiz vasıtasıyla saklamayı istemeniz halinde ürün/ hizmet operasyon ve satış süreçleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda yurtdışına gitmek veya yurt dışı merkezli bir havayolu firmasından bilet almanız hallerinde hizmet operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Seyahat Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Uçak Bileti Satış sözleşmelerine istinaden Ürün / Hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Seyahat bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Seyahat bilgileriniz, KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda ve Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde iletişim, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Seyahat bilgileriniz KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda yurtdışına gitmek veya yurt dışı merkezli bir havayolu firmasından bilet almanız hallerinde ürün/hizmet operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Ödeme Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Uçak Bileti Satış sözleşmelerine istinaden finansal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve muhasebe işlerini yürütülmesi ile ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ödeme bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ödeme bilgileriniz KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda Kredi kartı bilgilerini yetkili tedarikçilerimiz vasıtasıyla saklamayı istemeniz halinde ürün/hizmet operasyon ve satış süreçleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ödeme bilgileriniz KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda yurtdışına gitmek veya yurt dışı merkezli bir havayolu firmasından bilet almanız hallerinde hizmet operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Uçak Bileti Satış sözleşmelerine istinaden ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Adres Bilgileriniz, KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda yurtdışına gitmek veya yurt dışı merkezli bir havayolu firmasından bilet almanız hallerinde hizmet operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Uçak Bileti Satış sözleşmelerine istinaden ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta  ve  işlenmektedir.  İletişim  bilgileriniz,  KVKK  Md.5/2ç’de  açıkça  belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne   ve   Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik  İletilere  İlişkin  Yönetmelik  Md.  13’de  belirtilen    Ticari  Elektronik  İleti  -  Onay Kayıtlarına istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda ve Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde iletişim, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. İletişim bilgileriniz, KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda yurtdışına gitmek veya yurt dışı merkezli bir havayolu firmasından bilet almanız hallerinde hizmet operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Uçak bileti iptal/iade işlemi gerçekleştirirken kanunen “Ürün veya Hizmet Alan Kişi” sıfatı ile kanun tarafından “İlgili Kişi” olarak tanımlanırsınız. Bu süreçte toplanan ve işlenen kişisel verileriniz şunlardan ibarettir:


 

1. Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No, Yabancı Kimlik No, doğum tarihi, cinsiyet ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kimlik bilgileriniz)

2. Seyahat Bilgileriniz (Rezervasyon “PNR” kodunuz, gönderilen kod,   İptal talebi, Uçuş son durumu, gidiş ve/veya dönüş tarihi, aktarmalı/aktarmasız uçuş, uçuş sınıfı, kalkış ve varış havalimanı, havayolu firması ve seyahatle ilgili sair diğer bilgiler)

3. İletişim Bilgileriniz (Telefon numarası (Mobil), Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta)


 

Kimlik bilgileriniz KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Uçak Bileti Satış sözleşmelerine istinaden iptal işlemine ilişkin olarak saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik Bilgileriniz yine KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Seyahat bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Uçak Bileti Satış sözleşmelerine istinaden iptal işlemine ilişkin olarak saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Seyahat bilgileriniz yine KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Uçak Bileti Satış sözleşmelerine istinaden iptal işlemine ilişkin olarak saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.  İletişim  bilgileriniz  yine  KVKK  Md.5/2ç’de  açıkça  belirtildiği  üzere  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

C. Üyelik ve Üçüncü kişilerin sizin adınıza yaptığı işlemlerle ilgili olarak işletilen süreçlerle ilgili olarak toplanan saklanan ve işlenen verileriniz.

Web sitesine üye olurken kanunen “Ürün veya Hizmet Alan Kişi” sıfatı ile kanun tarafından “İlgili Kişi” olarak tanımlanırsınız. Bu süreçte toplanan ve işlenen kişisel verileriniz şunlardan ibarettir:


 

1. İşlem güvenliğine ilişkin ziyaret bilgileriniz. (Kullanıcı adı, kullanıcı şifre ve parolası, IP adresi, bağlantı zamanı, bağlantı bitiş zamanı, kullanılan IP protokolü, aktarılan veri miktarı, ziyaret edilen sayfa ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlem güvenliğine ilişkin sair diğer bilgiler)

2. Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No, Yabancı Kimlik No, doğum tarihi, cinsiyet ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kimlik bilgileriniz)

3. Seyahat Bilgileriniz (Daha önceki uçuş bilgileriniz, mil kart numaranız, havayolu firması uçuş durumu, uçuş bilgileri ve seyahatle ilgili sair diğer bilgiler)

4. Ödeme Bilgileriniz (Kredi kartı bilgileri, fiyatlar, ücret, vergi dairesi, vergi numarası, vergi, kredi kart Numarası, kredi kartı son Kullanım tarihi, kredi kartı güvenlik numarası)

5. İletişim Bilgileriniz (Telefon numarası, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta)

6. Hukuki işlem bilgileriniz (Aydınlatma Metni Okundu Bilgisi , Açık Rıza Onayı, Veri Silme Talebi)

7. E-Ticarete ilişkin kayıtlarınız.


 

İşlem   güvenliğine   ilişkin   bilgileriniz,   KVKK   Md.5/2c'de   düzenlenen   bir   sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesine istinaden ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Kimlik bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesine istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik bilgilerinize ilişkin bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Seyahat bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesine ve Uçak Bileti Satış Sözleşmesine istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Ödeme bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesine istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.   İletişim   bilgileriniz,   KVKK   Md.5/2ç’de   açıkça   belirtildiği   üzere   veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne  ve  Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin   Yönetmelik   Md.   13’de   belirtilen       Ticari   Elektronik   İleti   -   Onay   Kayıtları'na istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. iletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda ve Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde iletişim, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Hukuki işlem bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesine istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

E-ticarete ilişkin kayıtlarınız, müşteri işlem kayıtları KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne   ve   Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik  İletilere  İlişkin  Yönetmelik  Md.  13’de  belirtilen    Ticari  Elektronik  İleti  -  Onay Kayıtlarına istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Kişisel verileri Fumefly tarafından işlenen siz, web sitesine üye olmanız sebebiyle "Ürün veya Hizmet Alan Kişi” sıfatı ile kanun tarafından da “İlgili Kişi” olarak kabul edilmektesiniz. Üçüncü bir kişinin sizi seyahatine eklemesi veya yolcu olarak eklemesi veya sizin adınıza ürün/hizmet alımı gerçekleştirmesi hallerinde kişisel verileriniz bu üçüncü kişi vasıtasıyla elde edilir. Eğer bu işlem bilginiz ve onayınız dışında gerçekleşmiş ise FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile iletişime geçmelisiniz. Bu durumda işlenen kişisel verileriniz şunlardan ibarettir:


 

1. Kimlik Bilgileriniz

2. Seyahat bilgileriniz

3. İletişim bilgileriniz


 

Üçüncü bir kişinin sizin ad ve namınıza şirketimizin www.fumefly.com web adresinde sunduğu hizmetlerden yararlanması durumunda yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üçüncü bir kişinin sizi herhangi bir uçuşa veya üyelik profiline yolcu olarak eklemesi halinde KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Uçak Bileti Satış sözleşmelerine istinaden ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması ve saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz yine üçüncü bir kişinin sizi herhangi bir uçuşa veya üyelik profiline yolcu olarak eklemesi halinde KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü ’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

D. www.fumefly.com üzerinden iletişim formu kullanmak suretiyle FUME SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile iletişime geçmeniz halinde toplanan saklanan ve işlenen kişisel verileriniz.

Web sitemizi ziyaret ederek iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçen Kullanıcı/Üye “Ziyaretçi"  sıfatıyla  kanun  tarafından  “İlgili  Kişi”  olarak  kabul  edilmektedir.  Bu  süreçte toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz şu şekildedir:


 

1. Kimlik Bilgileriniz (Ad, soyadı)

2. İletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası)

3. Müşteri işlem bilgileriniz (Talebiniz, Talebinizle ilgili hizmetler)


 

Yukarıda sayılı kişisel verileriniz KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK Md. 5/2f’de belirtildiği üzere meşru menfaatlerimizin var olması hukuki sebepleriyle, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet ve satış süreçlerimizin tam ve eksiksiz yürütülmesini temin etmek, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, saklama ve arşiv hizmetlerimizin işleyişini sağlamak ve iletişim hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması


 

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.


 

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; girdiğiniz seyahat bilgileri seferler ile bilet fiyatları gibi bilgileri sorgulamak için havayolu ve uçak bileti dağıtım sistemleri ile paylaşılmaktadır.


 

Ayrıca yurt dışı için bilet arıyorsanız veya yurt dışı menşeli havayolu firması ile seyahat edecekseniz, bu kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için gereken sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ve seçiminiz dolayısı ile açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki havayolu firmalarına aktarılabilir.


 

Bilet satın almanız, rezervasyon ve check-in sırasında bizimle paylaştığınız bilgileriniz, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle acentesi olduğumuz havayolu firmaları ile paylaşılmaktadır.


 

Ödemenizin gerçekleşmesi için ödeme aracınıza ilişkin (ör. kredi kartı) bilgileriniz Banka ile paylaşılarak ödemenizin alınması sağlanmaktadır. Ayrıca kredi kartı bilgilerinizi sonraki alışverişlerinizde kullanmak amacı ile sistemimizde saklamak isterseniz kart saklamaya yetkili tedarikçilerimize aktarılan kart bilgileriniz yeterli güvenlik önlemi alınarak burada saklanır.


 

Üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerezler Hakkında Bilgilendirmeyi inceleyebilirsiniz.


 

Bilet iptali amacı ile bizimle paylaştığınız bilgileriniz, hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle acentesi olduğumuz havayolu firmaları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca yurt dışı seyahati veya yurt dışı menşeli havayolu firmasından bilet aldıysanız, bize ilettiğiniz iptale ilişkin talep ve bilgileriniz yurt dışındaki ilgili havayolu firmalarına açık rızanıza istinaden aktarılacaktır.


 

Bilet bedeli iadesi amacı ile iptal tutarınızı alışveriş yaptığınız kartınıza iade edebilmek için ilgili finans bilgilerinizi de Bankalar ile paylaştığımızı belirtmek isteriz.


 

Eğer size ait bir e-posta adresi iletilmemiş ise, seyahat firması tarafından oluşturulan belgeler, bilgilerinizi bize iletip adınıza bilet alan kişiye gönderilir. Bu bilgi ve belgelerin size tam ve doğru aktarımından adınıza işlem yapan kişi sorumludur.


 

Adınıza bilet satın alımı sırasında bizimle paylaşılan bilgileriniz, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle acentesi olduğumuz havayolu veya otobüs firmaları ile paylaşılmaktadır.


 

Yurt dışı için adınıza bilet alınıyorsa veya yurt dışı menşeli seyahat firması ile seyahat edecekseniz, bu seyahatinize ilişkin kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için adınıza bilet alanın açık rızanız olduğunu taahhüt etmesi sebebiyle açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki havayolu firmalarına aktarılabilir. Aynı aktarım koşulları iptal ve değişiklik işlemi gibi tamamlayıcı hizmetler için de geçerlidir.

 

Talebinize bağlı işlemlerin yürütülmesi amacı ile ilgili tedarikçilerimiz ile paylaşılması mümkündür.

Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında temel prensiplerimiz;


 

Kişisel verilerinizi toplarken, saklarken ve işlerken riayet ettiğimiz temel prensiplerimiz

şunlardır;


 

1. Hukuka, mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak bu süreçleri işletmek

2. Sunduğumuz hizmetlerin amacına uygun olarak ve sadece bunlarla sınırlı kalarak verileri toplamak saklamak ve işlemek

3. Kanunun ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı süre kadar toplanan ve işlenen kişisel verileri saklamak, ilgili yasal sürelerin dolmasıyla beraber bu verileri anonimleştirmek ya da silmek.

4. Toplanan, saklanan ve işlenen tüm kişisel veriler gizlidir ve Fumefly da bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve üyelerimizin ve kullanıcılarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.


 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız


 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunmanız mümkün değildir.


 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;


 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme


 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


 

ç)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


 

e) İşlenmesini   gerektiren   sebeplerin   ortadan   kalkması   hâlinde   kişisel   verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


 

haklarınız mevcut olup bu haklarınızı veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi toplayan, saklayan ve işleyen şirketimize başvurmak suretiyle kullanabilirsiniz.


 

Veri Sorumlusuna Başvuru


 

Başvurunuzu


 

• Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. Maqam Office No:2/102 Merkez/Sivas adresine yazılı olarak;

[email protected] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak

• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;

• Daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.


 

Başvurunuzda;

• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

• Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.


 

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.